Adatvédelmi nyilatkozat

A látogatók által megadott adatokat a kisladik.hu kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. A megadott adatokat harmadik fél részére nem adjuk át.

Az adatok kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a kisladik.hu a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban. A kisladik.hu a hozzájárulást megadottnak tekinti, ha a látogató a regisztrációs adatokat kitölti, és az "Elfogad" gombra kattint. Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a megadott név és cím felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg írásban nem kérik azok törlését. A felhasználó bármikor jogában áll, hogy a megadott információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdést, megjegyzést az info@kisladik.hu emailcímen jelezhetik nekünk. A kisladik.hu automatikusan gyűjt információkat egyes oldalai látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. 

Habár a kisladik.hu minden erőfeszítést megtesz a személyes adatok védelmében, a technika jelen állása mellett mégsem szavatolhatja az interneten keresztül történő adatátvitel, a részére küldött, vagy oldalairól lehívott adatok teljes biztonságát. Amennyiben a felhasználó önkéntesen személyes adatokat küld az interneten keresztül, tudomással kell bírnia arról, hogy az adatokat arra illetéktelen személyek is kifürkészhetik, amelyért az kisladik.hu felelősséget nem vállal.

irányadó törvények:

- 1992. évi LXIII. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény,

- 1995. évi CXIX. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló törvény.

 Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71764/2014